Tiếp ...

1:58 PM
Đây là máy phát điện gió cs nhỏ phục vụ cho nhu cầu gia đình ở vùng xa mà Lâm Nguyễn đang làm. Mình sẽ tiếp tục cập nhật các công đoạn kh...Read More

Tiếp tục cập nhật

1:53 PM
Sau đây sẽ là một số hình ảnh Lâm Nguyễn cập nhật tiếp. Sau khi lắp xong chỉ quay nhích nhẹ là 15v niu quay thêm thì lên 25v như vậy niu nạ...Read More
Theme images by konradlew. Powered by Blogger.