Test máy phát điện

11:10 PM
Đây là khu vực bị cây che bao quanh nên giảm mật độ gió rất nhiều. Họ đang cho chặt cây đi để cho hướng gió thổi vào mạnh hơn. Read More
Theme images by konradlew. Powered by Blogger.