12/25/2014

Stator của máy phát điện gió

Cách quấn cuộn dây Stator là bộ phận quan trọng nhất của tuabin gió. Nó chứa tất cả các cuộn dây để sinh ra điện khi có nam châm đi qua. ...

9/28/2014

Hệ thống phục hồi bình ac cquy

Đây là hệ thống phục hồi bình ac quy mà Lâm Nguyên đang nghiên cứu, nó không những có khả năng phục hồi bình mà còn nạp được cho bình ac quy...

9/12/2014

Sp đã hoàn thành. :)

Giờ chỉ cần lắp cánh quạt nũa là xong.