Công thức tính nguồn điện ra của các loại máy phát điện gió nào với bất cứ số vòng nào

Trước tiên để biết được hiệu điện thế của một máy phát điện gió ta phải lưu ý đến các yếu tố sau: 
RPM: Số vòng quay trên một phút
Hiệu điện thế mở tại số vòng quay đó.
Điện trở của cuộn dây Stator.

Bạn hãy đo số vòng quay của máy, tiếp đó đo tiếp số vôn ở số vòng quay đó, cuối cùng bạn đo điện trở của cuộn dây.
Giờ bạn lấy số vòng đo được chia cho số vôn đo được ở số vòng đó sẽ ra số vòng của 1 vôn.
công thức như sau:  Số vòng đo được/hiệu điện thế đo được = hiệu điện thế 1 vôn 
Công hức tìm hiệu điện thế mong muốn:
V + ( A*Ohm)= V mở ( cần đạt được hiệu điện thế này)
V mở * số vòng quay 1V = số vòng cần thiết để có hiệu điện thế mong mốn.
Thí dụ mà mình lấy để minh họa là thế này nhé: Nếu máy phát điện quay 1500 vòng đạt được điện thế ra là 38,4 vôn. Vậy nên ta có công thức: 1500/38,4= 43,1 vòng
Điện trở cuộn dây là 0,6 ohm.
Như vậy nếu bạn muốn có 14,6 V với dòng là 10 Amp thì
14,6 V + (10Amp*0,6 ohm) = 20,6 V điện thế mở
20,6V*43,1 v/phút = 885,8 V/phút
 từ đó bạn có thể tính qua lại các đơn vị với nhau để tìm được hiệu điện thế cững như các giá trị khác.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn