9/28/2014

Hệ thống phục hồi bình ac cquy

Đây là hệ thống phục hồi bình ac quy mà Lâm Nguyên đang nghiên cứu, nó không những có khả năng phục hồi bình mà còn nạp được cho bình ac quy...

9/12/2014

Sp đã hoàn thành. :)

Giờ chỉ cần lắp cánh quạt nũa là xong.

9/09/2014

Tiếp ...

Đây là máy phát điện gió cs nhỏ phục vụ cho nhu cầu gia đình ở vùng xa mà Lâm Nguyễn đang làm. Mình sẽ tiếp tục cập nhật các công đoạn kh...

9/08/2014

Phien ban máy phát điện gió tự chế công suất 350-500w

Đây là máy phát điện gió cs nhỏ phục vụ cho nhu cầu gia đình ở vùng xa mà Lâm Nguyễn đang làm. Mình sẽ tiếp tục cập nhật các công đoạn k...

9/03/2014

Đúc khuân roto

Dây là một số hình ảnh Lâm Nguyên chụp khi đúc khuân roto.