11/27/2015

My new wind turbine test (VAWT)

Chào các bạn. Đây là máy phát điện gió cs 1kw.  Mình làm cách đây một năm. Hiệu quả của nó khá là tốt khi mình test với 2 quạt gió nhỏ. Số ...

11/18/2015

Máy phát điện gió CS 700w

Chào các bạn! Lâu lắm rồi Lâm Nguyễn không có thời gian cập nhật cho các bạn về máy phát điện gió. Hôm nay mình xin tiếp tuc update một số...

My latest windturbine test 2

My latest windturbine test

6/05/2015

Test máy phát điện

Đây là khu vực bị cây che bao quanh nên giảm mật độ gió rất nhiều. Họ đang cho chặt cây đi để cho hướng gió thổi vào mạnh hơn.

5/17/2015

Máy phát điện 600 watt và cánh quạt đang hoàn thành

Chào các bạn! Hôm nay Lâm Nguyễn xin chia sẻ tiếp với các bạn máy phát điện công suất nhỏ, sử dụng loại cánh quạt Lenz Dưới đây là một số ...

5/15/2015

Máy phát điện sử dụng hộp truyền số

Test máy phát điện gió khi được lắp cánh quạt

Chào các bạn Hôm nay Lâm  Nguyễn lại tiếp tục cập nhật máy phát điện gió mà Lâm Nguyễn đã gắn cánh quạt do Lâm Nguyễn chưa gắn chỉnh lưu, và...