5/17/2015

Máy phát điện 600 watt và cánh quạt đang hoàn thành

Chào các bạn! Hôm nay Lâm Nguyễn xin chia sẻ tiếp với các bạn máy phát điện công suất nhỏ, sử dụng loại cánh quạt Lenz Dưới đây là một số ...

5/15/2015

Máy phát điện sử dụng hộp truyền số

Test máy phát điện gió khi được lắp cánh quạt

Chào các bạn Hôm nay Lâm  Nguyễn lại tiếp tục cập nhật máy phát điện gió mà Lâm Nguyễn đã gắn cánh quạt do Lâm Nguyễn chưa gắn chỉnh lưu, và...