Test máy phát điện

Đây là khu vực bị cây che bao quanh nên giảm mật độ gió rất nhiều. Họ đang cho chặt cây đi để cho hướng gió thổi vào mạnh hơn.


Chia sẻ

Bài viết liên quan

Test máy phát điện
4/ 5
Oleh

Đăng ký qua email

Để nhận được những bài viết mới nhất.