Test máy phát điện

Đây là khu vực bị cây che bao quanh nên giảm mật độ gió rất nhiều. Họ đang cho chặt cây đi để cho hướng gió thổi vào mạnh hơn.


Viết bình luận

Mới hơn Cũ hơn