CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI THÌ

     CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI THÌ  Chào các bạn! Hôm nay Lâm Nguyễn xin chia sẻ với các bạn về mọt số công thức biến đổi thì trong tiếng Anh. Đặc biệt là dành cho các em bạn dang học lớp 12 và chuẩn bị thi TN THPT.

S + (LAST) + V2/ED + ..........when../... ago

 

 

S  + Have/ has NOT + V3/ed  since / for ….

THE LAST TIME + S + V2/ED ...was in/at ../ was..ago

 

 

S  + Have/ has NOT + V3/ed  since / for….

S+ BEGAN / STARTED + V-ing/ to V ......when.../ ago

 

 

 S  + Have/ has  + V3/ed  since / for….

THIS IS THE FIRST TIME + S + have/ has + V3

 

 

S  + Have/ has NOT / NEVER + V3/ed  …BEFORE

S + have/ has NOT/ NEVER + V3  before

 

 

THIS IS THE FIRST TIME + S + have/ has + V3

 

S + have/ has (not ) + V3  for/ since ..+ (TIME) ....

 

 

IT’S + (TIME) + SINCE + S (last) + V2/ed


Ex: 

1.     We last saw Tom when he moved to Bristol.

® We haven’t seen Tom sice he moved to Bristol_______


2.     She (last) wrote to me nearly 2 years ago.

® She hasn’t written to me for nearly 2 years.


3.     This film was (last) shown on TV nearly 10 years ago.

® This film hasn’t been shown on TV for nearly 10 years.


4.     I haven’t attended the club since 1998.

® I last attended the club in 1998.


أحدث أقدم