Showing posts with the label anh văn

CONJUNCTION : LIÊN TỪ

p>  CONJUNCTION : LIÊN TỪ Từ nối/ liên từ Cách dùng However =…

CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI THÌ

CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI THÌ   Chào các bạn! Hôm nay Lâm Nguyễn xin chia sẻ với các bạn về mọt s…

Một số từ vựng tiếng Anh thông Dụng ( p1)

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh mà Lâm Nguyễn muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng sẽ giúp các …

Bài tập về So Such Enough Too trong Tiếng Anh cực hay có lời giải

Bài tập về So, Such, Enough, Too trong Tiếng Anh cực hay có lời giải Phần I. Lý thuyết …

Hướng dẫn làm bài chống liệt môn tiếng Anh phần đánh dấu trọng âm

Một số dạng ngữ pháp nâng cao của reported speech

Trong video clip này tôi xin chia sẻ với các bạn một số điểm ngữ pháp nâng cao tỏng câu trực tiếp g…

Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm và tự luận câu trực tiếp- gián tiếp| reported speech

Trong video clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài tập dang trắc nghiệm và tự luận câu trực…

Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm tiếng Anh mệnh đề quan hệ| who whom which và that

Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm tiếng Anh mệnh đề quan hệ| who whom wh... Trong clip này tô…

Phân biệt although-even though-though-despite-inspite of và because-becaause of

Trong clip này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng although, even though, though Because và be…

Cách dùng Although, Though, Even though, Despite và In Spite of

1. Despite và In spite of  đều là giới từ thể hiện sự tương phản. Ví dụ: Mary went to the ca…

Tải thêm Không còn bài đăng