Showing posts with the label clip

Một số dạng ngữ pháp nâng cao của reported speech

Trong video clip này tôi xin chia sẻ với các bạn một số điểm ngữ pháp nâng cao tỏng câu trực tiếp g…

Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm và tự luận câu trực tiếp- gián tiếp| reported speech

Trong video clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài tập dang trắc nghiệm và tự luận câu trực…

Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm tiếng Anh mệnh đề quan hệ| who whom which và that

Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm tiếng Anh mệnh đề quan hệ| who whom wh... Trong clip này tô…

Phân biệt although-even though-though-despite-inspite of và because-becaause of

Trong clip này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng although, even though, though Because và be…

Cách dùng Although, Though, Even though, Despite và In Spite of

1. Despite và In spite of  đều là giới từ thể hiện sự tương phản. Ví dụ: Mary went to the ca…

Chia sẻ bí quyết giao tiếp tiếng Anh lưu loát | thành công 100%

Trong video clip này tôi xin chia sẻ với các bạn phương pháp và lộ trình để các bạn có thể tự học t…

Tải thêm Không còn bài đăng