Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc: 10 bài mẫu IELTS writing task 2 band 9

#nghethudongtienganh, #ielts #englishconversations Edit: by Jackie Nguyen ☞ Do not Reup. Trên đây là 10 bài mẫu IELTS writing task 2 band 9 giúp các bạn luyện tập giọng phát âm và nói chuẩn theo giọng Mỹ, các mẫu câu được sử dụng hàng ngày. Tha gia khóa học IELTS tại đây: https://bit.ly/3T6wG9rPost a Comment

Mới hơn Cũ hơn