Giới thiệu

Trang tài liệu này viết về một số sở thích của Lâm Nguyễn và các dự án Lâm Nguyễn đã xây dựng trong vài năm qua. Mình không cố gắng để bán cho mọi người những giải pháp tốt hoặc khuyến nghị sao chép, nhưng hy vọng với những thông tin sẽ giúp đỡ và truyền cảm hứng cho những ai có niềm đam mê muốn tạo cho mình một chiếc máy phát điện gió. Mình đã cố gắng tham khảo các trang web khác mà họ đã cung cấp thông tin hữu ích hơn là dữ liệu lặp lại có sẵn.
Nếu bạn có bất kỳ ý kiến, đề nghị, ý tưởng hoặc muốn báo cáo một vấn đề  về nội dung của trang web này xin vui lòng gửi email bằng cách sử dụng hình thức trên trang liên hệ.

Lâm Nguyễn
tel: 0975536063