Tự làm điện gió

Cũng đã lâu lắm rồi Lâm Nguyễn mới đông tay vào làm điện gió. Do một chú ở q. Binh Tân nhờ Lâm Nguyễn giúp đỡ. Va đây là những hình ảnh Lâm Nguyễn chụp lại.


Chia sẻ

Bài viết liên quan

Tự làm điện gió
4/ 5
Oleh

Đăng ký qua email

Để nhận được những bài viết mới nhất.