Đúc khuân roto

Dây là một số hình ảnh Lâm Nguyên chụp khi đúc khuân roto.

Viết bình luận

Previous Post Next Post