Đúc khuân roto

Dây là một số hình ảnh Lâm Nguyên chụp khi đúc khuân roto.

Top Post Ad

Below Post Ad