Máy phát điện sử dụng hộp guảm tốc

Hướng dẫn tự làm máy phát điện tuabin gió tự chế- hướng dẫn chi tiết ( update)

Cách đây vài năm, Lâm Nguyễn đã tự mày mò nghiên cứu về  chiếc máy phát điện gió tự chế , trải qua nhiều tháng tìm tòi và học hỏi, cuối cùn...

12/28/2014

Máy phát điện sử dụng hộp guảm tốc
Phản ứng:

Nhận làm KIT máy phát điện gió

Nhận làm KIT máy phát điện gió
0975536063