Test máy phát điện gió sau khi xong

1:49 PM 0 Comments A+ a-

Đây là clip test máy phát điện khi chưa lắp cánh quạt. inh sử dụng đèn bóng sợi đốt và dung tay quay rất nhẹ.