Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh

 

A. Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh

    Câu hỏi phủ định (Negative Question) là câu hỏi có động từ viết ở thể phủ định, tức có thêm not sau trợ động từ.

Chúng ta dùng Câu hỏi phủ định đặc biệt trong các trường hợp:

 • Để chỉ sự ngạc nhiên:

  - Aren't you crazy? Why do you do that?

  (Anh có điên không? Sao anh làm điều đó?)

 • Diễn tả một lời cảm thán:

  - Doesn't that dress look nice!

  (Cái áo này đẹp quá!)

  Như vậy, bản thân câu này không phải là câu hỏi nhưng được viết dưới dạng câu hỏi.

 • Khi trông chờ người nghe đồng ý với mình.

  • Trong các câu hỏi loại này, chữ not chỉ được dùng để diễn tả ý nghĩa câu, đừng dịch nó là không.

  • Người ta còn dùng Why với Câu hỏi nghi vấn để nói lên một lời đề nghị hay một lời khuyên.

  - Why don't you lock the door?

  (Sao anh không khóa cửa?)

  - Why don't we go out for a meal?

  (Sao chúng ta không đi ăn một bữa nhỉ?)

  - Why don't you go to bed early?

  (Sao anh không đi ngủ sớm?)

Mới hơn Cũ hơn