Bài tập luyện thi TN THPT 2021 chủ đề So sánh tịnh tiến

 

SO SÁNH ĐỒNG TIẾN

Càng ....thì càng .....

-   THE + SO SÁNH HƠN ____, THE + SO SÁNH HƠN _____

-   Sau THE có thể là ADJ./ ADV / NOUN (nhưng không động từ)

SO SÁNH LŨY TIẾN

Càng ngày càng .....

-          ADJ./ ADV + ER and ADJ. /  ADV + ER (tính từ/ trạng từ 1 âm tiết)

-          MORE  and MORE + ADJ./ ADV (tính từ/ trạng từ 2 âm tiết trở lên)

So sánh có số lần/ số đếm

-          ADJ./ ADV + ER and ADJ. /  ADV + ER (tính từ/ trạng từ 1 âm tiết)

-          MORE  and MORE + ADJ./ ADV (tính từ/ trạng từ 2 âm tiết trở lên)


Làm bài onlinePost a Comment

Mới hơn Cũ hơn