Danh từ trong tiếng Anh

 

Danh từ trong tiếng Anh

Chương này chúng ta cùng tìm hiểu tất cả các khái niệm cơ bản về Danh từ trong tiếng Anh.

A. Định nghĩa và phân loại danh từ

    Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Danh từ có thể được chia thành hai loại chính:

 • Danh từ cụ thể (concrete nouns): man, river, Peter, Daisy...

 • Danh từ trừu tượng (abstract nouns): happiness, beauty, health...

Danh từ cụ thể còn có thể được chia thành:

 • Danh từ chung (common nouns): table, man, wall...

 • Danh từ riêng (proper nouns): Peter, Jack, England...

 • B. Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được

  • Danh từ đếm được (Countable nouns): Một danh từ được xếp vào loại đếm được khi chúng ta có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể đều thuộc vào loại đếm được.

   Ví dụ:

   boy, apple, book, tree...

  • Danh từ không đếm được (Uncountable nouns): Một danh từ được xếp vào loại không đếm được khi chúng ta không đếm trực tiếp người hay vật ấy. Muốn đếm, ta phải thông qua một đơn vị đo lường thích hợp. Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc vào loại không đếm được.

   Ví dụ:

   meat, ink, chalk, water...

  C. Danh từ ghép trong tiếng Anh

  • Một danh từ ghép là một danh từ được hình thành bởi hai hay nhiều yếu tố tạo thành. Khi phát âm, đối với cấu trúc Danh từ + Danh từ và Danh động từ + Danh từ, chỉ có yếu tố thứ nhất được nhấn mạnh mà thôi.

  • Trong cách viết, danh từ ghép có thể được viết:

   1. Dính liền thành một từ: blackbird, housewife

   2. Cách bởi một gạch nối: fire-engine, sea-serpent

   3. Rời ra và không có gạch nối: post office, football player

  • Danh từ ghép có thể được hình thành theo các cấu trúc sau:

   Danh từ + Danh từ : headmaster, fire-engine

   Danh động từ + Danh từ : dining-room, writing-paper

   Tính từ + Danh từ : quick-silver

   Tính từ + Động từ : whitewash

   Động từ + Danh từ : pickpocket

   Trạng từ + Động từ : overlook

  D. Chức năng của Danh từ trong tiếng Anh

  Một danh từ có thể đóng vai trò sau trong câu:

  • 1. Danh từ đóng vai trog làm chủ từ (subject) của một động từ:

   Ví dụ:

   - The man drove a car.

  • 2. Danh từ đóng vai trog làm túc từ (object) trực tiếp hay gián tiếp của một động từ:

   Ví dụ:

   - I sent the boy that parcel.

  • 3. Danh từ đóng vai trog làm bổ ngữ từ (complement) của một động từ:

   Ví dụ:

   - She is a pretty girl.

  • 4. Danh từ được dùng với một giới từ để tạo thành một ngữ giới từ (prepositional phrase)

   Ví dụ:

   - Janet threw the flowers to Max.

  D. Dạng số nhiều của danh từ - Các trường hợp đặc biệt

  Chúng ta biết rằng để chuyển các danh từ số ít đếm được thành danh từ số nhiều thì ta chỉ cần thêm s vào sau danh từ đó. Tuy nhiên có nhiều danh từ không theo qui tắc này. Phần dưới đây liệt kê các loại danh từ này.

  • 1. Những danh từ sau đây có số nhiều đặc biệt:

   man – men : đàn ông

   woman – women : phụ nữ

   child – children : trẻ con

   tooth – teeth : cái răng

   foot – feet : bàn chân

   mouse – mice : chuột nhắt

   goose – geese : con ngỗng

   louse – lice : con rận

  • 2. Những danh từ sau đây có hình thức số ít và số nhiều giống nhau:

   deer : con nai

   sheep : con cừu

   swine : con heo

  • 3. Những danh từ chỉ đồ vật được tạo thành bởi hai hay nhiều yếu tố chỉ có dạng số nhiều. Khi cần xác định số ít người ta dùng thêm một danh từ khác như a pair of (một cặp), a set of (một bộ), ...

   trousers, pants, jeans, scissors, pincers, cards....

  • 4. Những danh từ sau đây có nguồn gốc từ một ngôn ngữ khác nên vẫn giữ hình thức số nhiều của ngôn ngữ gốc:

   axis, axes : trục

   addendum, addenda : phần phụ lục

   analysis, analyses : phân tích

   bacillus, bacilli : trực khuẩn

   bacterium, bacteria : vi khuẩn

   basis, bases : căn bản

   corrigendum, corrigenda : lỗi ấn loát

   crisis, crises : khủng hoảng

   criterion, criteria : tiêu chuẩn

   erratum, errata : lỗi in, lỗi viết

   hypothesis, hypotheses : giả thuyết

   larva, larvae : ấu trùng

   locus, loci : địa điểm, quỹ tích (toán)

   medium, media : người trung gian

   nebula, nebulae : tinh vân

   oasis, oases : ốc đảo

   phenomenon, phenomena : hiện tượng

   radius, radii : bán kính

   stratum, strata : vỉa đất

   thesis, theses : luận văn, luận án

  • 5. Những danh từ sau đây có hai số nhiều, một được tạo thành theo ngôn ngữ gốc, một theo cấu trúc tiếng Anh:

   appendix, appendixes, appendices : phần phụ lục

   aquarium, aquaria, aquariums : hồ cá

   automaton, automata, automatons : thiết bị tự động

   cactus, cacti, cactuses : cây xương rồng

   curriculum, curricula, curriculums : chương trình dạy

   focus, foci, focuses : tiêu điểm

   formula, formulae, formulas : công thức

   fungus, fungi, funguses : vi nấm

   maximum, maxima, maximums : độ tối đa

   memorandum, memoranda, memorandums : sự, bản ghi nhớ

   minimum, minima, minimums : độ tối thiểu

   retina, retinae, retinas : võng mạc

   sanatorium, sanatoria, sanatoriums : bệnh xá

   terminus, termini, terminuses : ga cuối

   vortex, vortices, vortexes : gió cuộn, xoáy

  • 6. Những danh từ sau đây có hai số nhiều khác nghĩa:

   1. index

   indexes : phần mục lục

   indices : số mũ (toán)

   2. brother

   brothers : anh em trai

   brethren : anh em đồng đạo

   3. cloth

   cloths : các loại vải

   clothes : quần áo

   4. die

   dies : khuôn dập để đúc tiền

   dice : con xúc xắc

   5. formula

   formulas : hình thức của từ

   formulae : công thức toán

   6. genius

   geniuses : thiên tài

   genii : thần

   7. medium

   mediums : người đồng bóng

   media : phương tiện

   8. penny

   pennies : nhiều đồng một xu

   pence : một đồng nhiều xu

  • F. Dạng số nhiều của danh từ riêng và danh từ ghép

   Cách xác định dạng số nhiều cho các danh từ riêng và danh từ ghép:

   • 1. Một danh từ riêng khi sử dụng ở số nhiều thường dùng với mạo từ The và có nghĩa là "gia đình".

    - The Browns will go to London.

   • 2. Trong danh từ ghép (compound noun), chỉ có yếu tố sau cùng được chuyển sang số nhiều.

    armchair --> armchairs

    tooth-brush --> tooth-brushes

   • 3. Trong các danh từ ghép của man và woman, cả hai yếu tố đều chuyển sang số nhiều.

    man servant --> men servants

   • 4. Các danh từ ghép được tạo thành bởi một danh từ + ngữ giới từ (prepositional phrase) có thể có hình thức số nhiều ở danh từ hay ở cuối.

    father-in-law --> fathers-in-law / father-in-laws

   G. Giống của danh từ

   1. Khi không cần phải nhấn mạnh giới tính, hình thức giống đực (masculine forms) thường được sử dụng.

   - Poets usually live in poverty.

   2. Một số lớn danh từ giống cái (feminine forms) được hình thành bằng cách thêm -ess vào hình thức giống đực, đôi khi có một số thay đổi nhỏ trong cách viết.

   poet – poetress : thi sĩ

   author – authoress : tác giả

   actor – actress : diễn viên

   waiter – waitress : người bồi

   Baron – Baroness : Nam tước

   Count – Countess : Bá tước

   Duke – Duchess : Công tước

   manager – manageress : quản lý

   emperor – empress : hoàng đế

   giant – giantess : người khổng lồ

   god – goddess : thần thánh

   heir – heiress : người thừa kế

   host – hostess : chủ nhà

   Jew – Jewess : người Do Thái

   lion – lioness : sư tử

   master – mistress : sư phụ

   murderer – murderess : sát nhân

   Marquis – Marquess : Hầu tước

   negro – negress : người da đen

   tiger – tigress : con cọp

   priest – priestess : tu sĩ

   shepherd – shepherdess : người chăn cừu

   Prince – Princess : hoàng tử

   Viscount – Viscountess : Tử tước

   3. Một số danh từ có giống cái là một từ khác biệt.

   boy, girl : con trai/gái

   man, woman : đàn ông/bà

   sir, madam : Ông/Bà

   King, Queen : Vua/Nữ hoàng

   father, mother : ba/mẹ

   husband, wife : chồng/vợ

   horse (stallion), mare : ngựa

   bull (ox), cow : bò

   cock, hen : gà

   buck, doe : con hoẵng

   colt, filly : ngựa con

   stag, hind : con hươu

   boar, sow : heo

   bullock, heirfer : bò tơ

   brother, sister : anh/chị

   gentleman/lord, lady : Ông/Bà

   son, daughter : con trai/gái

   uncle, aunt : chú bác/cô dì

   nephew, niece : cháu

   monk (friar), nun : tu sĩ

   tutor, governess : người dạy kèm

   wizard, witch : phù thủy

   drake, duck : vịt

   gader, goose : ngỗng

   dog, bitch : chó

   ram, ewe : cừu

   fox, vixen : chồn

   4. Một số danh từ tạo lập hình thức giống cái bằng cách thêm vào một yếu tố xác định giới tính như man/woman, boy/girl, lord/lady, he/she, cock/hen, tom/tabby, billy/nany...

   man friend — woman friend

   boy cousin — girl cousin

   landlord — landlady

   he-bear — she bear

   cock sparrow — hen sparrow

   tomcat — tabby cat

   billy-goat — nanny-goat

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn