Mạo từ bất định trong tiếng Anh

Mạo từ bất định trong tiếng Anh

A. Cách sử dụng mạo từ bất định trong tiếng Anh

Mạo từ bất định a được đọc là /ơ/ ở các âm yếu; đọc là /ei/ trong các âm mạnh.

Mạo từ a/an đặt trước một danh từ số ít đếm được và được dùng trong những trường hợp sau đây:

 • 1. Mạo từ bất định a/an với ý nghĩa một người, một vật, một cái bất kỳ.

  - I have a sister and two brothers.

  (Tôi có một người chị và hai người anh.)

 • 2. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trong các thành ngữ chỉ một sự đo lường.

  - He works forty-four hours a week.

  (Anh ấy làm việc 44 giờ một tuần.)

 • 3. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trước các chữ dozen (hàng tá), hundred (trăm), thousand (ngàn), million (triệu).

  - There are a dozen eggs in the fridge.

  (Có một chục trứng trong tủ lạnh.)

 • 4. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trước các bổ ngữ từ (complement) số ít đếm được chỉ nghề nghiệp, thương mại, tôn giáo, giai cấp ...

  - George is an engineer.

  (George là một kỹ sư.)

  - The King made him a Lord.

  (Nhà Vua phong cho ông ta làm Huân tước.)

 • 5. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trước một danh từ riêng khi đề cập đến nhân vật ấy như một cái tên bình thường.

  - A Mr. Johnson called to see you when you were out.

  (Một Ô. Johnson nào đó đã gọi để gặp bạn khi bạn ra ngoài.)

 • 6. Mạo từ bất định a/an được sử dụng với ý nghĩa cùng, giống (same) trong các câu tục ngữ, thành ngữ.

  - They were much of a size.

  (Chúng cùng cỡ.)

  Birds of a feather flock together.

  (Chim cùng loại lông hợp đàn với nhau — Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã)

 • 7. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trước một ngữ đồng vị (appositive) khi từ này diễn tả một ý nghĩa không quen thuộc lắm.

  - He was born in Lowton, a small town in Lancashire.

  (Ông ấy sinh tại Lowton, một thành phố nhỏ ở Lancashire.)

 • 8. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trong các câu cảm thán (exclamatory sentences) bắt đầu bằng "What" và theo sau là một danh từ số ít đếm được.

  - What a boy!

  (Một chàng trai tuyệt làm sao!)

 • 9. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trong các thành ngữ sau (và các cấu trúc tương tự):

  It's a pity that... : Thật tiếc rằng...

  to keep it a secret : giữ bí mật

  as a rule : như một nguyên tắc

  to be in a hurry : vội vã

  to be in a good/bad temper : bình tĩnh/cáu kỉnh

  all of a sudden : bất thình lình

  to take an interest in : lấy làm hứng thú trong

  to make a fool of oneself : xử sự một cách ngốc nghếch

  to have a headache : nhức đầu

  to have an opportunity to : có cơ hội

  at a discount : giảm giá

  on an average : tính trung bình

  a short time ago : cách đây ít lâu

 • 10. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trong các cấu trúc such a; quite a; many a; rather a.

  - I have had such a busy day.

 • B. Trường hợp KHÔNG sử dụng mạo từ bất định

  Mạo từ bất định không được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an trước một danh từ chỉ một tước hiệu, cấp bậc hay một chức danh chỉ có thể giữ bởi một người trong một thời điểm nào đó.

   - They made him King.

   (Họ lập ông ta làm vua.)

   - As Chairman of the Society, I call on Mr. Brown to speak.

   (Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội, tôi mời Ô.Brown đến nói chuyện.)

  • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an trước những danh từ không đếm được (uncountable nouns) nói chung.

   - He has bread and butter for breakfast.

   (Anh ấy ăn sáng với bánh mì và bơ.)

   - She bought beef and ham.

   (Cô ấy mua thit bò và thịt heo.)

  • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an trước các danh từ chỉ các bữa ăn nói chung.

   - They often have lunch at 1 o'clock.

   (Họ thường ăn trưa lúc một giờ.)

   - Dinner will be served at 5 o'clock.

   (Bữa ăn tối sẽ được dọn lúc 5 giờ.)

  • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an trước các danh từ chỉ một nơi công cộng để diễn tả những hành động thường được thực hiện tại nơi ấy.

   - He does to school in the morning.

   (Anh ta đi học vào buổi sáng.)

   - They go to market every day.

   (Họ đi chợ mỗi ngày.)

  • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an trước các danh từ chỉ ngày, tháng, mùa.

   - Sunday is a holiday.

   (Chủ nhật là một ngày lễ.)

   - They often go there in summer.

   (Họ thường đến đó vào mùa hè.)

  • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an sau động từ turn với nghĩa trở nên, trở thành.

   - He used to be a teacher till he turned writer.

   (Ông ấy là một giáo viên trước khi trở thành nhà văn.)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn