Động từ trong các thì đơn

 

Động từ trong các thì đơn

A. Động từ trong thì hiện tại đơn

Cách thành lập

Dùng hình thức nguyên mẫu không TO của động từ đó. Nếu chủ từ ở ngôi 3 số ít thì động từ phải thêm S hay ES (sự thay đổi này giống như trường hợp danh từ cả về hình thức lẫn cách phát âm)..

Ngoại lệ:

 • to be --> I am, you are, he/she/it is, we/they are

 • to have --> I/you/we/they have, he / she / it has.

    Động từ + s/es

Ví dụ:

to play --> The children play in the yard.

to run --> Jack runs slowly.

Cách sử dụng

Thì hiện tại đơn được dùng trong 3 trường hợp chính:

 • Để diễn tả một hành động hiện đang xảy ra.

  - I am hungry. (đói ngay lúc này)

 • Để diễn tả một khả năng hay một thói quen bây giờ vẫn còn.

  - She goes to work by bus. (hiện vẫn còn đi bằng xe buýt)

 • Để diễn tả một sự thật hiển nhiên.

  - There are nine planets in our solar system.

 • B. Động từ trong thì quá khứ đơn

  Cách thành lập

  • Động từ có qui tắc: Thêm ED vào động từ nguyên mẫu.

   to work --> He worked there for years.

       Động từ + ED

  • Động từ bất qui tắc: là các động từ không theo qui tắc trên

   go --> went

   do --> did

  Cách sử dụng

  Thì Quá khứ đơn có 2 trường hợp sử dụng chính:

  • Để diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ, có từ chỉ thời gian xác định.

   - Peter arrived at our house yesterday.

  • Để diễn tả một khả năng hay thói quen trong quá khứ, bây giờ không còn nữa.

   - He played tennis when he was young.

  • C. Động từ trong thì tương lai đơn

   Cách thành lập

   Thì Tương lai đơn (Simple Future) được hình thành bằng cách kết hợp với trợ động từ SHALL và WILLSHALL dùng với chủ từ ngôi thứ nhất (I / We), WILL dùng cho các ngôi còn lại. Tuy nhiên, ngày nay người ta có khuynh hướng dùng WILL cho tất cả các ngôi.

       will/shall + Động từ

   Cách sử dụng

   • Thì Tương lai đơn (Simple Future) được dùng để diễn tả một hành động chưa xãy ra. Ngoài ra, nó không diễn tả một ý nghĩa nào thêm.

    - I think it will rain tomorrow.

   • Thì Tương lai đơn không được dùng trong các Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (adverb clause of time). Trường hợp này người ta thay bằng thì Hiện tại đơn.

    - We will visit him when he gets back from London.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn