Các loại thuật toán MPPT sử dụng cho inverter hiện nay


Theo dõi điểm công suất tối đa (MPPT) là một thuật toán được thực hiện trong các bộ Inverter để liên tục điều chỉnh trở kháng để giữ cho hệ thống hoạt động ở gần với điểm công suất cực đại của giàn pin trong các điều kiện khác nhau như thay đổi bức xạ mặt trời, nhiệt độ và tải…
Tham khảo một số Inverter MPPT Tại Đây
Các kỹ sư phát triển bộ inverter thực hiện các thuật toán MPPT để tối đa hóa năng lượng được tạo ra bởi các hệ thống điện mặt trời. Các thuật toán điều khiển điện áp để đảm bảo hệ thống hoạt động ở điểm cực đại (hay điện áp cực đại) trên đường cong điện áp, như hình dưới đây.
Các thuật toán MPPT thường được sử dụng trong các thiết kế bộ điều khiển cho các hệ thống điện mặt trời. Các thuật toán gồm các yếu tố như bức xạ thay đổi (ánh sáng mặt trời) và nhiệt độ để đảm bảo rằng hệ thống PV tạo ra công suất tối đa mọi lúc.
Đường cong điện áp với đặc tính I-V và P-V của hệ thống điện mặt trời

Ba thuật toán MPPT phổ biến nhất là:
1.P & O (Perturbation and observation): Thuật toán này làm thay đổi điện áp hoạt động để đảm bảo công suất tối đa. Mặc dù có một số biến thể nâng cao và tối ưu hóa hơn của thuật toán này, thuật toán P & O MPPT cơ bản được hiển thị bên dưới.
Thuật toán P & O cơ bản.

Tham khảo một số Inverter MPPT Tại Đây
2. Tăng độ dẫn  (Incremental conductance): Thuật toán này, được hiển thị bên dưới, so sánh độ dẫn tăng dần với độ dẫn tức thời trong hệ thống PV. Tùy thuộc vào kết quả, nó tăng hoặc giảm điện áp cho đến khi đạt được điểm công suất tối đa (MPP). Không giống như thuật toán P & O, điện áp không đổi sau khi đạt MPP.
3. Tì lệ điện áp hở mạch (Fractional open-circuit voltage): Thuật toán này dựa trên nguyên tắc điện áp điểm công suất cực đại luôn luôn là một phần không đổi của điện áp mạch mở. Điện áp mạch mở của các cell trong tấm pin được đo và sử dụng như thông số đầu vào của bộ điều khiển.Tham khảo một số Inverter MPPT Tại Đây

Theo www.mathworks.com
Mới hơn Cũ hơn