Các Mùa trong tiếng Anh

 

A. Các Mùa trong tiếng Anh

Tiếng Anh có cách diễn đạt để chỉ 4 mùa, đó là:

Spring : Mùa xuân

Summer : Mùa hè

Autumn : Mùa thu

Winter : Mùa đông

Người Mỹ dùng chữ Fall thay cho Autumn khi nói về mùa thu.

(có thể là do mùa thu lá rơi nhiều !!!)

Khi nói về mùa nào, chúng ta sử dụng giới từ in. Ví dụ:

- It always snows in winter here.

(Ở đây vào mùa đông luôn có tuyết rơi.)

Mới hơn Cũ hơn