Hệ thống điện năng lượng mặt trời ở Bình Phước

 Chào các bạn,


Hôm nay Lâm Nguyễn tiếp tục xin cập nhật với các bạn về hệ thống Năng Lượng Mặt Trời pin công nghệ Hàn Quốc được lắp ở Bình Phước. Hệ thống này có công suất 200kw. Hệ thống pin được lắp đặt áp mái nhà xưởng với công suất lớn hòa lưới điện quốc gia, nhằm phục vụ sinh hoạt và sản suất.

Dưới đây là một số hình ảnh Lâm Nguyễn xin chia sẻ với các bạn.


Dưới đây là hệ thống hòa lưới với điện quốc gia.

Mới hơn Cũ hơn