Stator

8:17 PM
Phần stator này,  mình dùng 32 viên nam châm cho máy phát điện 2kw,  như vậy là mình sẽ dùng tới 12 cuôn dây đồng.  Sử dụng 3 pha Ở đâ...Read More
Theme images by konradlew. Powered by Blogger.