Tiếp ...

Đây là máy phát điện gió cs nhỏ phục vụ cho nhu cầu gia đình ở vùng xa mà Lâm Nguyễn đang làm.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật các công đoạn khác. Và sử dụng cánh quạt độc quyền quốc gia cho các bạn tham khảo nhé:)

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Tiếp ...
4/ 5
Oleh

Đăng ký qua email

Để nhận được những bài viết mới nhất.