Sp đã hoàn thành. :)

9/12/2014

Sp đã hoàn thành. :)Giờ chỉ cần lắp cánh quạt nũa là xong.

Rate this posting:
{[['']]}

Phản ứng:

Nhận làm KIT máy phát điện gió

Nhận làm KIT máy phát điện gió
0975536063