Sp đã hoàn thành. :)

Giờ chỉ cần lắp cánh quạt nũa là xong.

Mới hơn Cũ hơn