Sp đã hoàn thành. :)

Giờ chỉ cần lắp cánh quạt nũa là xong.

Viết bình luận

Previous Post Next Post