Diengiopro

Sunday, September 28, 2014

Hệ thống phục hồi bình ac cquy

Đây là hệ thống phục hồi bình ac quy mà Lâm Nguyên đang nghiên cứu, nó không những có khả năng phục hồi bình mà còn nạp được cho bình ac quy. đặc biệt là dùng bình ac quy có dòng nhỏ đề phục hồi cho bình có dòng lớn. Lâm Nguyên đang cố gắng cải tiến đề cho nó hoạt động ổn định. Hệ thống này rất có ích cho máy phát điện gió, khi bình ac quy bị sụt áp. :)


Friday, September 12, 2014

Sp đã hoàn thành. :)

Giờ chỉ cần lắp cánh quạt nũa là xong.

Tuesday, September 9, 2014

Tiếp ...

Đây là máy phát điện gió cs nhỏ phục vụ cho nhu cầu gia đình ở vùng xa mà Lâm Nguyễn đang làm.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật các công đoạn khác. Và sử dụng cánh quạt độc quyền quốc gia cho các bạn tham khảo nhé:)

Monday, September 8, 2014

Phien ban 350-500w của mình sắp ra lò

Đây là máy phát điện gió cs nhỏ phục vụ cho nhu cầu gia đình ở vùng xa mà Lâm Nguyễn đang làm.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật các công đoạn khác. Và sử dụng cánh quạt độc quyền quốc gia cho các bạn tham khảo nhé:)

Wednesday, September 3, 2014

Đúc khuân roto

Dây là một số hình ảnh Lâm Nguyên chụp khi đúc khuân roto.

 

Copyright @ 2013 Điện Gió Pro.